Raili Makkonen on aktiivinen ikäihmisten puolestapuhuja.