Tapu Silvennoinen (vas.) Michiganista kyseli sukelluksesta Janina Jääskeläiseltä ja Antti Tiaiselta.