Ulla Jolkkonen ja Juha Hartikka tarkastelivat aluerajausta ja tuulivoimaloiden paikkoja tilaisuudessa.