Kuoringan valuma-alueen purojen ravinne- ja kiintoainesvirtaamia halutaan pienemmiksi.