Milana Mykytinaa (vas.) ja Valeriia Morozovaa ei jännitä tuleva lukuvuosi Rääkkylässä, vaan he ovat valmiina aloittamaan koulunkäynnin uudessa opinahjossa.