Radan varrella näkyy uusi tasoristeyksen paikka. Tielinjaus muuttuu molemmin puolin tasoristeystä.