Kunnan elinkeinoyhtiö Lipertek tutustui Siikakosken matkailupotentiaaliin.