Koronavuoden suurimpana negatiivisena asiana Tiina Ratilainen näkee asiakkaiden vähenemisen.