Honkalampi-keskuksen koulun siirtymisestä Liperin kunnalle neuvotellaan

Liperin kunta ja Siun sote aloittivat tammikuussa neuvottelut Ylämyllyllä sijaitsevan Honkalampi-keskuksen koulun toimintojen siirtymisestä Liperin kunnan vastuulle. Mikäli muutos realisoituu, tapahtuu se elokuun alussa vuonna 2022.

Tällä hetkellä Honkalampi-keskuksen koulu on Siun soten ylläpitämä peruskoulu, jonka toiminnot on kohdennettu erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Koulu tarjoaa esi-, perus- ja lisäopetusta muun muassa vammaisille, autistisille sekä psykososiaalista tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.

Suunnitelma siirtää Honkalampi-keskuksen koulu Liperin kunnalle mukailee valtakunnallista trendiä.

– Valtakunnallisesti kehitysvammahuollon erityishuollon yhteydessä toimineita erityiskouluja on jo siirtynyt osaksi kuntien toimintaa ja siirtoja suunnitellaan parhaillaan, Liperin kunta tiedottaa.

Liperin kunnan ja Siun soten neuvottelujen etenemisestä tiedotetaan Honkalampi-keskuksen koulun oppilaita, heidän huoltajiaan sekä muita asianosaisia.

Vastaa