Kristina Kinnunen on aloittanut Viinijärvellä jo Sylvi Huttusen opettamisen taitoluistelun pariin.