Tino Turusen kädessä on kurssin numero 256 kurssikirja.