Orvokki Luukkasen ja Annikki Logrénin rakentamassa jouluikkunassa päästään ensimmäisen joulun äärelle.