Anne Koistinen tekee alkuvaiheessa töitä vielä opintojensa ohessa.