Sara Gröhn (vas.) ja Minniina Häkkinen ovat tottuneet pukeutumaan töihin sään vaatimalla tavalla.