Monenlaiset vaikeudet ovat siirtäneet Kari Väisäsen melontaretkien aloittamista.