Jarmo Pelli näyttää dronen lentokykyä ja ohjattavuutta.