Kunnan kaavamateriaalista otetussa kuvakaappauksessa näkyy alue, jolle yleiskaavamuutosta ollaan Honkalammella tekemässä.