Raimo Saarelainen esittelee apuvälinettä, jonka avulla hukan teille joutuneiden avainten löytyminen helpottuu.