Vastuullinen alkoholinkäyttö vaatii jatkuvaa tarkkailua, ettei tissuttelu muodostu tavaksi ja alkoholiongelmaksi.