Maankäyttöpäällikkö vaihtuu

Liperin maankäyttöpäällikkö Tarja Pirinen on irtisanoutunut virastaan. Reilun vuoden virassa vaikuttaneelle Piriselle myönnettiin elinympäristölautakunnassa ero marraskuun alusta alkaen.Maankäyttöpäällikkö vastaa muun muassa kunnan maankäytönsuunnittelusta, kaavoituksesta, maapolitiikan hoitamisesta ja maanhankinnasta. Maankäyttöpäällikkö on elinympäristöpalvelujen eli entisen teknisen osaston maankäyttö- ja rakentaminen -tulosalueen johtaja.
Uuden maankäyttöpäällikön haastatteluryhmään lautakunta nimesi Marja-Leena Kivivuoren, Pekka Tuhkasen, Kirsi Koppisen ja Tommi Hirvosen.

Vastaa