Varhaiskasvatuksen tilaa selvitetään

Liperin kunnanhallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan suunnitelmat varhaiskasvatukseen kohdistuneiden syytösten selvittämiseksi. Kesäkuussa Karjalainen uutisoi epäkohdista, minkä jälkeen valtuustossa jätettiin aloite asian selvittämiseksi.

Asiaa selvitetään järjestämällä vanhemmille keskustelutilaisuuksia, joissa käydään läpi kunnan varhaiskasvatussuunnitelma sekä kuullaan vanhempien toiveita.

Henkilöstöä tavataan lauantaitilaisuudessa. Henkilöstön ja vanhempien palautteet kootaan hyvinvointilautakunnan seminaariin.

Yhtenä toimenpiteenä on kirjattu varhaiskasvatuksen ulkoinen audiointi, jonka tekijäksi kunta tavoittelee kansallista koulutuksen arviointikeskusta Karvia.

Alkuvuodesta kunnassa on toteutettu työhyvinvointikysely. Siinä nousi esille huoli sijaisten saamisesta, mihin liittyen kunnassa on jo aloitettu keskitetty rekrytointi.

Sosiaalisen median keskusteluissa toimenpiteitä ei ole pidetty riittävinä. Ongelmakohtia esille tuonut Eeva Aimasmäki ihmettelee, miten kritisoinnin kohteena oleva varhaiskasvatuksen vastaava Sirkka Korhonen on ollut elokuun alussa itse suunnittelemassa listattuja toimenpiteitä.

Karvissa työskentelevä Laura Repo julkaisi Twitterissä tiistaina päivityksen, jonka mukaan Karvi ei ole auditoimassa Liperin varhaiskasvatusta, eikä sitä ole siihen tehtävään pyydettykään.

Vastaa