Antti Ticklen punnitsee lieriössä olevan lumen painon ja raportoi tuloksen Ympäristökeskukselle.