Kunta penää saataviaan mielenterveysyhdistykseltä

Rääkkylän kunta avusti mielenterveysyhdistys Tsemppiä työllistämisen toteuttamisessa. Kunta on tukenut yhdistystä vuosina 2008–2013 maksaen avustusta 900 euroa kustakin 500 päivää työttömänä olleesta henkilöstä, jotka Tsemppi aktivoi kuudeksi kuukaudeksi. Tätä varsinaista avustusta vastaan kunta myönsi ennakkoja, jotka tuli maksaa kunnalle takaisin. Vuoden 2012 ennakkomaksun 6000 euroa, yhdistys maksoi takaisin kunnalle, mutta seuraava vuosi on edelleen rästissä.

Viime vuosien aikana on keskusteltu näiden maksujen takaisinmaksusta, mutta yhdistys ei ole pystynyt lyhentämään kyseisiä ennakkomaksuja takaisin kunnalle vuoden 2013 osalta. Kunnalla on yhdistykseltä saatavia yhteensä 11 000 euroa.

Kunnanhallituksen päätösehdotuksena oli, että yhdistyksen kanssa neuvotellaan ennakkoavustuksen takaisinmaksusuunnitelmasta.

Vuonna 2014 avustuksen myöntämisen periaatteita muutettiin niin, että tukea annettiin yhden ohjaajan palkkauskustannuksiin sekä ylläpito- ja materiaalin hankintakustannuksiin yhteensä 38 000 euroa vuosittain eikä summaa tarvinnut maksaa takaisin kunnalle.

Keskustelun kuluessa Saila Tarkkonen (vas.) esitti varavaltuutettu Merja Vaittisen (kd.) kannattamana, että avustus annetaan anteeksi.

Äänestyksessä Harri Laasonen (kesk.), Liisa Ahonen (sin.), Tellervo Hurskainen (kesk.), Markku Laasonen (kesk.) ja Osmo Tikkanen (ps.) asettuivat päätösehdotuksen kannalle, joten Vaittisen kannattama Tarkkosen esitys jäi toiseksi.

Vastaa