Yläkoulua kaavoitetaan

Ylämyllyn uutta yläkoulua suunnitellaan rakennettavaksi Jyriin tuloväylän alkuun, Patteristontien vasemmalle puolelle.

Liperin elinympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta käynnistää Ylämyllyn osayleiskaavan muutostyön Patteristontien länsipuolella, Laavutiehen rajoittuvalla alueella.
Nykyisessä osayleiskaavassa suunnittelualue on merkitty virkistysalueeksi sekä teollisuus- ja varastoalueeksi.
Neuvotteluissa on todettu, että nykyisen Ylämyllyn koulukeskittymän läheisyydessä olevat tontit eivät ole riittävän suuria uudelle koululle. Lisäksi nykyisellä koulualueella on jo paljon liikennettä. Nyt suunnitellulle tontille rakennettu koulu voisi hyödyntää nykyisiä Jyrin ulkoliikuntapaikkoja.

Vastaa