Käsämän vesiosuuskunta laajenee kylän pintaan

Liperin elinympäristölautakunta myöntää Käsämän vesiosuuskunnalle avustusta vesi- ja viemäriverkon laajentamiseksi kirkonkylän tuntumaan. Lautakunta myöntää enintään 45 000 euron avustuksen verkoston rakentamiseksi Heponiemeen ja Selkärannan ranta-alueelle.

Liperin kunta myy puuta 164 000 eurolla. Kunta sai kolme tarjousta puuston myynnistä. Niistä paras 164 667 euroa oli UPM-Kymmene Oyj:n tarjous.
Honkalammelle on tulossa uusi tukiasemapaikka. Elinympäristölautakunta esittää hallitukselle ja valtuustolle, että Liperin kunta vuokraa Blue Lake Communications Oy:lle 30 vuodeksi 150 neliön alueen mastoa varten. Honkamontun kupeeseen, Jäkälätien varteen nousee korkeintaan 50 metrin korkuinen masto. Vastaava tukiasema on Jyrissä.

Vastaa