Uusi viestintäohje voimassa Rääkkylässä

Rääkkylän kunnassa otettiin käyttöön uusi viestintäohje, jonka tavoitteena on tarjota kuntalaisille tietoa palveluista, toiminnasta, suunnitelmista ja tavoitteista. Ohjeen mukaan kunta pyrkii tiedottamaan oma-aloitteisesti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa valmistelussa olevista asioista, tehdyistä päätöksistä ja muista kunnan toimintaa koskevista asioista. Kunnan on myös tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

Tiedottamista johtaa kunnanhallitus, joka antaa tarvittaessa yleisohjeita kunnan tiedottamisesta. Kunnanjohtajalla on vastuu kunnan tiedottamisesta, toimialoittain vastaavina ovat osastopäälliköt.

Mukaan jatkohankkeeseen

Maanantaisessa kunnanhallituksen kokouksessa Keski-Karjalan Musiikkiopiston rehtorin valinnan haastattelutyöryhmään Rääkkylän edustajaksi nimettiin rehtori Rauni Ronkainen.

Rääkkylän osallistuu Keski-Karjalan kuntien hankintastrategiat jatkohankkeeseen 428,5 euron kuntarahoitusosuudella. Hankkeen toteutusaika on kuluvan vuoden tammikuun alusta maaliskuun loppuun saakka. Tavoitteena on luoda Keski-Karjalan kunnille hankintoja ohjaavat omat strategiat.

Vuokra-asumisen kehittämisohjelma jätettiin vielä kokouksessa kesken lisäselvityksien takia.

Vastaa