Ylämyllyntiestä ei muistutuksia

Ylämyllyntien eli maantie 15641:n perusparantamisen suunnitelmat on hyväksytty tiistaina elinympäristölautakunnassa, joka esittää niitä vielä hallitukselle hyväksyttäviksi.

Tiesuunnitelmat olivat nähtävillä syksyllä, eikä niihin tehty tuona aikana muistutuksia.
Hankkeen kustannusarvio on kolme miljoonaa euroa. Kunta on varannut ensi vuoden budjettiin 1,4 miljoonaa euroa hankkeelle. Puolet kustannuksista maksaa valtio ja tällä hetkellä tienpitäjänä toimii Pohjois-Savon Ely-keskus, jonka kanssa hanketta on yhdessä valmisteltu.
Vanhan terveyskeskuksen purkutöitä tekemään on valittu kilpailutuksessa Pohjolan Purkutyö Oy. Purkamisen kustannusarvio on 300 000 euroa.
Varolantielle remontoitujen virastotilojen lopullisiksi kustannuksiksi on tarkentunut 1,1 miljoonaa euroa.

Vastaa