Orarinteen kaksiota markkinoidaan maaseutumaisena kotina. Kuva: Satu Lievonen