Sinikärkiset viitat ja merkit puissa neuvovat oikean suunnan.