Peltoaukeilla voi nähdä hanhia ja kurkia ruokailemassa.