Rääkkylä valittaa pakkoliitoksesta

Rääkkylä valittaa valtioneuvoston toukokuisesta pakkoliitospäätöksestä, jolla kunta liitetään vuoden 2017 alusta Kiteeseen.

Kunnanhallitus päätti valituksen tekemisestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asiaa pyydetään käsittelemään kiireellisenä erityisesti täytäntöönpanokiellon osalta.
Kunta vaatii, että valtioneuvoston päätös kumotaan ja täytäntöönpano kielletään sekä valtio korvaa oikeudenkäyntikulut Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Valituksessa todetaan, että päätös on kuntarakennelain vastainen ja tehty väärin perustein. Kunnassa katsotaan, että arviointimenettelyyn johtaneiden taloudellisten kriteereiden täyttymisen ei pidä johtaa kunnan tahdon vastaisesti liitokseen.
Kunnan talous ei ollut vuonna 2015 alijäämäinen ja taloudessa on tehty useita korjaavia toimenpiteitä. Kyse ei ole väliaikaisista ratkaisuista, vaan pidemmän aikavälin muutoksista.
Valituksen mukaan valtioneuvosto on pakkoliitospäätöksensä osin menneiden vuosien taloustietoihin. Kriisikuntakriteerit täyttyivät vuosina 2013 ja 2014.
Valitusperusteluissa kiinnitetään huomiota myös tulevaan sote-ratkaisuun, joka muuttaa kuntien tilannetta. Kunnan tulot riittävät palveluiden järjestämiseen muuttuvassakin tilanteessa.
Hallinto-oikeutta pyydetään myös huomioimaan se, että rääkkyläläisten työssäkäynti- ja asioimissuunta on Joensuu, ei Kitee.
Valituksessa ihmetellään valtioneuvoston yhtäaikaista ratkaisua, jossa Vimpeli säilytti itsenäisyytensä. Ratkaisu ei ole kuntarakennelain perusteella yhdenvertainen.

Vastaa