Lipevaaralta soraa

Maanrakennus Leivo Oy on saanut Vaivion Lipevaaralle maa-ainesten ottoluvan. Yritys ottaa noin 200 000 kuutiota kiviainesta kymmenen vuoden aikana. Alueelta saatavaa ainesta käytetään teiden kunnossapitoon sekä rakennuskohteisiin.

Yritys tuo paikalle myös siirrettävän kivenmurskaamon. Leivo tekee soramursketta noin kolme kuukautta vuodessa sulan maan aikana. Keskimäärin vuodessa valmistuu 20 000 tonnia soraa.

Alue sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla kakkosluokan pohjavesialueella.

Vastaa