Liperi palkitsee työntekijöitä

Liperin kunta vastaa valtuustossa esitettyyn ponteen, jossa toivottiin kunnan työntekijöiden muistamista taloudellisesti hyvin  menneen vuoden 2015 perusteella.

Kunnanhallitus päätyi kolmesta vaihtoehdosta työyksikköjen virkistysrahaan, joka on kolmekymmentä euroa työntekijää kohtaan.
Kukin työyhteisö voi valita itse mihin summan käyttää. Käyttökohteita voivat olla esimerkiksi liikunta, kulttuuri, hyvinvointipalvelut tai jokin hankinta.
Palkitsemisen kustannusarvio on noin 25 000 euroa.

Vastaa