Kävelymatka kolmeen kilometriin

Rääkkylän yläkoululaisten maksimikävelymatka kuljetusreitin varteen nousee kolmeen kilometriin. Aiemmin kävelymatka on ollut korkeintaan 2,5 kilometriä.

Uusi kuljetussääntö ei tuo muutoksia pienempien koululaisten kävelymatkoihin. Esikoululaiset sekä ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat kävelevät kuljetukseen, jos matka on yli kaksi kilometriä. Jos 3.-6. luokan oppilaan kävelymatka bussiin on yli 2,5 kilometriä hän joutuu jalkapatikkaan.
Poikkeuksina ovat tilanteet, joissa matka-aika odotuksineen venyy nuoremmilla yli 2,5 tuntiin ja yläkouluikäisillä yli kolmeen tuntiin päivässä.
Rääkkylässä koulukuljetus järjestetään 0.-2. luokan oppilaalle, jos koulumatka on kolmea kilometriä pidempi ja 3.-9. luokan oppilaille, jos koulumatka on viittä kilometriä pidempi.

Vastaa