Lapsiperheille apua perinnöstä

Liperin kunta on saanut valtionkonttorilta perinnön, jonka se osoittaa lapsiperheiden hyväksi.

Sivistyslautakunta hyväksyi suunnitelman, jonka mukaan henkilöstöjaokselta haetaan lupaa palkata varhaiskasvatukseen kahdeksi vuodeksi perhetyöntekijä.
Ajatuksena on kohdentaa perintö alle kouluikäisten tukea tarvitsevien lasten hyväksi. Varoja käytetään lasten sosiaalisten taitojen ylläpitämiseen, kielellisen kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Lisäksi heidän perheidensä arkeen ja vapaa-aikaan ohjataan tukea, jotta vanhemmat jaksaisivat paremmin.
Perinnöstä osa käytetään nuorisotoimen järjestämään kansainväliseen nuorisovaihtotapahtumaan.

Vastaa