Rääkkylällä ei paukkuja siirtoviemäriin

Rääkkylän kunnanhallitus torppasi Nieminen-Sintsi vesiosuuskunnan siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentamishankkeen avustushakemuksen. Kunta pohti asiaa kuukauden päivät, mutta totesi, ettei kunnalla ole varaa avustuksen myöntämiseen haastavan taloudellisen tilanteen vuoksi.

Vesijohto- ja viemäriverkosto saataisiin urakan myötä liitettyä Joensuun veden verkostoon ja sitä kautta vedet ohjataan Kuhasaloon.
Syksyllä toteutettavan hankkeen kustannusarvio on 220 000 euroa ja vesiosuuskunta saa Ely-keskukselta 88 000 euroa avustusta.
Maakuntakaavan ohjausryhmään hallitus nimesi Tuure Hirvosen, jonka varaedustajana on Markku Laasonen.

Vastaa