Hallintoriita osastosihteeriasiassa jatkuu

Liperin kunta valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen osastosihteeriasiassa.

Itä-Suomen hallinto-oikeus tulkitsi lakia kuukausi sitten niin, että sivistyslautakunta on erottanut eläkkeelle jääneen osastosihteerin.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen lakimiehen Lauri Niittylän mielestä näin ei ole tapahtunut, koska lautakunta on tehnyt irtisanomisasiassa uuden päätöksen, jolla on korjattu aiempi esteellisyyteen liittyvä muotovirhe. Liperin kunnan puolesta asiaa hoitavan lakimiehen mukaan muotovirheen takia irtisanomisen täytyy tulla takaperoisesti voimaan. Tällöin irtisanominen alkaisi lautakunnan ensimmäisestä irtisanomisajankohdasta yli neljän vuoden takaa, vaikka osastosihteeri ehti jäädä välissä eläkkeelle.

Hallinto-oikeuden mielestä taas eläkkeelle jäänyt ei ole enää virkasuhteessa, josta hänet voisi irtisanoa.

Liperin kunnalle hallintoriita on paitsi periaatteellinen myös rahallisesti iso asia: kyse on osastosihteerin lähes kahden vuoden palkasta. Lisäksi viimeisimpään hallinto-oikeuden päätökseen sisältyy kunnan velvollisuus korvata osastosihteerin oikeudenkäyntikuluja 3200 euron verran.

– Kunnalle oli tullut asianajokuluja ennen tätä valitusta 5800 euron verran, kunnanjohtaja Hannele Mikkanen kertoo.

Mikkanen toivoo, että korkeimmassa hallinto-oikeudessa otetaan myös kantaa irtisanomisperusteisiin, jotta asia saadaan kerralla päätökseen. Perusteita ei ole ollut tarve käsitellä käräjillä vielä ollenkaan. Korkein hallinto-oikeus voisi palauttaa päätöksen alempaan oikeusasteeseen uudelleen käsiteltäväksi, jolloin ratkaisun saaminen venyisi entisestään.

Vastaa