Kirkonkylän vanhat rakennukset inventoidaan

Kulttuurikohteiden inventoijia kiinnostaa, miten vanhoja rakennuksia on muutettu vuosikymmenten aikana. Kuvissa Liperin Osuusmeijeri muutaman vuoden takaa ja sata vuotta aiemmin. Mustavalkoinen kuva: Onni Puhakan perikunta.

Liperin kirkonkylällä tehdään kulttuurikohteiden inventointia loppuvuoden aikana. Kyläläisten toivotaan kaivelevan muistin ja vintin syövereistä tietoja vanhoista rakennuksista ja niissä eläneistä ihmisistä.

Museoviraston vaadittua rakennetun kulttuuriympäristön selvitystä Liperin kunta on tilannut inventoinnin FCG:ltä. Kai Tolonen ja Jaana Tahkokorpi ovat vasta aloittelemassa inventointia, joten asukkaat ehtivät vielä hyvin mukaan tietojen keruuseen.

– Olemme tulossa loppuvuoden aikana Liperiin. Ajelemme kirkonkylän läpi ja katsastamme yhtenäisen rakennuskannan alueita. Haluaisimme myös järjestää tilaisuuden, johon ihmiset voisivat tulla kertomaan tarinoitaan paikallishistoriasta, Tolonen ideoi.

Hallinnolliset pytingit, kirkot ja kartanot on jo merkitty esimerkiksi maakuntaliittojen tietokantoihin. Kuitenkin koulut, kaupat ja yksityisten ihmisten vanhat talot puuttuvat kirjoista ja kansista.

– Olemme kiinnostuneita kuulemaan, jos rakennuksessa on ollut vaikkapa kiertokoulu. Ketä merkkihenkilöitä koulua on käynyt? Minkälaisia muutoksia rakennukseen on vuosikymmenten saatossa tehty?

Avuksi kelpaavat myös valokuvat, joista voidaan päätellä muutostöiden ajankohtia.

Mitä vanhempia kuvia ja tarinoita sitä parempi. Kartoituksessa ollaan kuitenkin kiinnostuneita myös hieman uudemmista kohteista, jopa 70-luvun rakennuskannasta.

Muinaisjäännökset kartalle

Inventoinnin tulokset liitetään kirkonkylän osayleiskaavaan. Samaan yhteyteen Museovirasto vaatii arkeologista selvitystä. Muinaisjäännösten inventointi täytyy tehdä erityisesti niillä alueilla, joihin on kaavassa annettu mahdollisuus rakentamiseen. Vaatimus koskee myös esimerkiksi kevyenliikenteenväylien rakentamista.

– Tarkoitus on inventoida alueet, joissa maankäyttö olisi muuttumassa tulevien vuosikymmenten ajan, yhdyskuntasuunnittelija Reino Kuivalainen kertoo.

Liperin kirkonkylän alueella on ollut asutusta jo kivikaudelta lähtien. Siikasalmella taas uskotaan olleen historiallisen ajan kalmisto.

Vastaa