Multamäkeen halutaan elämää päivälläkin

Arkkitehti Marja Saurinin mukaan Multamäkeen sopisi mainiosti kylämäinen, puurakentamiseen painottuva pientaloalue. Kuva: Katri Vuorjoki

Liperin Ylämyllyllä sijaitseva Multamäen tila viettää sydäntalven hiljaiseloa hangen alla. Mutta mikäli arkkitehti Marja Saurinin suunnitelmat toteutuvat, muutaman vuoden kuluttua kuusikon tilalla on uudenlainen, elävä asuinalue.

– Suunnitteilla on tiivis, kylämäinen alue, josta löytyy palveluita päiväkodista vanhusten asumisjärjestelyihin. Tavoitteena on, että Multamäessä olisi myös työpaikkoja.

Multamäki sijaitsee noin kilometrin verran Ylämyllyn taajamasta Liperiin päin. Maan-omistajan valtuutuksen saatuaan arkkitehti alkoi pohtia, mitä mahdollisuuksia noin kymmenen hehtaarin alue voisi tarjota.

– Olin vuosi sitten valtakunnallisilla Puupäivillä, jotka tuovat yhteen puualan toimijoita: tuottajia, tuotekehittäjiä, myyjiä, yrittäjiä ja suunnittelijoita. Siellä alkoi hahmottua idea puurakentamiseen ja ekologiseen ajatteluun pohjautuvasta pientaloalueesta.

Suunnitelmissa Multamäkeen voisi asettua noin 120 asukkaan yhteisö. Tonttien kooksi on kaavailtu keskimäärin tuhatta neliötä.

– Se on riittävä monenlaiseen toimintaan, mutta tuo alueeseen sopivasti tiiviyttä, Saurin kuvailee.

Kestävän kehityksen mukaisesti tarkoituksena on tutkia ja kokeilla alueella muun muassa vaihtoehtoisia energian tuotanto- ja käyttötapoja.

– Se, että osa työpaikoista sijoittuisi kotikulmille, vähentäisi niin ikään autoilua. Multamäestä ei ole tarkoitus rakentaa nukkumalähiötä, vaikka liikenneyhteydet ovatkin hyvät, arkkitehti tähdentää.

Puuelementeillä yhtenäisyyttä

Vuonna 2009 Joensuuhun muuttanut Saurin on työskennellyt pari viimeistä vuosikymmentä Ranskassa. Niinpä hänellä on näkökulmaa myös eurooppalaiseen rakentamiseen ja aluesuunnitteluun.

– Ranskassa puurakentamisessa ollaan paljon pidemmällä kuin Suomessa, niin nurinkuriselta kuin se kuulostaakin, hän toteaa.

– Osassa rakentamista on tarkoitus hyödyntää muun muassa puuelementtejä. Niitä yhdistelemällä saadaan aikaan erilaisia rakennuksia eri tarpeisiin. Tämä niin kutsuttu ryhmärakentaminen on yksi asioista, joita projektissa olisi tarkoitus tutkia.

Arkkitehti myöntää, että hienot ideat asuinalueiden ekologisuudesta ja yhtenäisistä ratkaisuista kompastuvat usein käytäntöön.

– Ajatuksena on tiivis tiedotus ja kanssakäyminen mahdollisten tontin ostajien ja sittemmin omistajien kanssa alusta lähtien. Ensin olisi löydettävä asukkaat, joita kiinnostaa tämäntyyppinen alue. Sitten projektia voisi muokata edelleen heidän palautteensa ja toiveidensa pohjalta.

Sopii kunnan suunnitelmiin

Liperin kunnanhallitus on näyttänyt Multamäki-hahmotelmille vihreää valoa. Niinpä rinnakkain alueen suunnittelun kanssa etenee kaavoitusprosessi. Joensuun seudun yleiskaavassa Multamäki on osoitettu pientalovaltaiseksi reservialueeksi.

– Projektilla on varsin hyvä ajankohta ja alueen sijainti sopii kunnan suunnitelmiin. Se on sekä kävelyetäisyydellä Ylämyllyn taajamasta että pääväylän varressa, summaa yhdyskuntasuunnittelija Reino Kuivalainen.

Kuivalaisen mukaan on myös hyvä, että toisin kuin nykyään usein tehdään, suunnitelmassa kiinnitetään alusta alkaen huomiota sisältöön ja kokonaisuuteen.

– Sitä ovat esimerkiksi puurakentamisen ja kestävän kehityksen painottaminen.

Kunnan osalta tavoitteena on, että kaavaprosessi olisi käyty läpi vuoden 2014 loppuun mennessä.

– Kustannusten jako ja aikataulu ovat vielä auki, mutta arkkitehdin työstäessä asemakaavaluonnosta molemmat alkavat tarkentua. Haasteena on niin ikään löytää rakentajat, jotka haluavat lähteä projektiin mukaan, toteaa myös yhdyskuntasuunnittelija.

Kommentit

  1. Avatar Kirjoittanut tuula tiainen

Vastaa