Riihilammen kunto huolettaa

Niittotalkoille olisi Riihilammella kiistatta tilausta.

Liperin kirkonkylän kupeessa sijaitsevan Riihilammen kunnosta ollaan huolissaan. Lähialueen asukkaat ovat keskustelleet asiasta kyläilloissa, mutta ovat ottaneet aiheesta yhteyttä myös Ely-keskukseen.

Kirkonkylän taajamaan kuuluvan Kuusikkolan alueen asukkaiden huoli liittyy lähinnä uimarannan huonoon kuntoon. Ranta on liettynyt ja siellä säilytetään veneitä. Kaislikkoa on jonkun verran, mutta lähinnä aivan vesirajan tuntumassa. Ely-keskuksen Tiina Käki on käynyt paikalla ja uskoo, että asukkaiden talkoot purisivat parhaiten rannan kunnostamiseen.

– Niittotalkoilla vesi saataisiin liikkumaan, minkä jälkeen aallot, jäät ja tuulet pitäisivät pohjan kovana, Käki miettii.

Tänä syksynä tehdyssä pintavesien ekologisen tilan arvioinnissa Riihilampi ja samassa yhteydessä sijaitseva Reilampi saavat välttävän arvosanan.

– Arvioinnissa on huomioitu levästö ja vesikasvillisuus. Riihilammen ja Reilammen ongelmana on rehevöityminen.

Veden laadun parantamisen pitäisi lähteä valuma-alueelta, joten yhteistyö maanviljelijöiden kanssa on erittäin tärkeää.

– Valuma-aluekunnostuksissa pyritään vähentämään kiintoaines ja ravinnekuormitusta erilaisilla rakenteilla.

Kunnostustoimiin on haettavissa monenlaisia rahoituksia. Pohjois-Karjalan Ely-keskus myöntää ympäristöministeriön alaista tukea tämän kaltaisiin hankkeisiin ja Metsäkeskus taas toteuttaa vastaavissa tilanteissa Kemera-luonnonhoitohankkeita. Lisäksi haettavissa on muun muassa Leader-avustuksia.

Valuma-alue on yllättävän iso, moninkertainen lampien pinta-alaan nähden.

Vastaa