Mylly kaavan ympärillä jauhaa

Oriveden rantaosayleiskaava puhutti rääkkyläläisiä syyskuussa järjestetyssä yleisötilaisuudessa. Kuva: Päivi Lievonen

Pohjois-Karjalan Ely-keskus yhtyy Joensuun kaupungin kantaan, jonka mukaan Rääkkylä on laatimassa Oriveden rantaosayleiskaavasta lain vastaista.

Ely-keskuksen lausunnon mukaan kaavaluonnos ei täytä ranta-alueiden kaavoitusta koskevia vaatimuksia, jotka on kirjattu maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Lausunnossa todetaan, että luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilymistä ei edistetä kaavassa. Lisäksi maakuntakaavan ohjausvaikutusta ei ole otettu huomioon.

Kaavaluonnos ei Ely-keskuksen mukaan turvaa uhanalaisen saimaannorpan elinympäristöjen säilymistä.

Rääkkylän oma ratkaisu oli osoittaa viisi rakennuspaikkaa muunnettua rantakilometriä kohti rannan todellisesta rakennettavuudesta riippumatta. Normaalisti luonnolta arvokkaaseen tai huonommin rakentamiseen perustuville rannoille ei osoiteta kuin kolmesta neljään rakennuspaikkaa kilometrille, kun taas hyville paikoille voidaan osoittaa seitsemänkin paikkaa.

Kaavoittaja Rambollin kaavoitusinsinööri Markus Hytönen epäilee, että mitoitusasia ei vielä vuosienkaan puolisen jälkeen ole valmis.

– Näin laajaa ja erityyppisiä alueita sisältävää kaava ei ole laadittu koskaan aiemmin niin, että kaikkialla olisi sama mitoitus.
Hytönen on ajanut saimaannorpan huomioimista kaavassa, mutta Rääkkylä päätti, että kaikki maanomistajat ovat samanarvoisessa asemassa.

– Rääkkylä halusi merkitä osan kaavoitetuista paikoista valtion korvattavaksi, mutta oikeastihan se pitäisi näkyä jo kaavoituksessa.

Muut Oriveden rannoilla olevat kunnat ovat luokitelleet ranta-alueet erilaisiksi. Ely-keskuksen mukaan näin on tehtävä myös Rääkkylässä.

Hytösen mukaan Rääkkylän kokonaismitoitus ei kaikki jo rakennetut paikat huomioiden nouse kuin 5,6 rakennuspaikkaan muunnettua rantakilometriä kohden.

– Kun taas Kiteellä luku on 5,83.

Markus Hytösen tehtävänä on nyt plärätä viranomaisten lausunnot sekä vajaat pari sataa muuta kommenttia. Työn jälkeen hän esittää Rääkkylälle oman näkemyksensä kaavasta.

Vastaa