Satoja lomautetuiksi

Lapio lepoon ja viikoksi vapaalle. Teknisen toimen työntekijät ovat hyödyntäneet parhaiten vapaaehtoisia talkoovapaita.

Liperin kunnan työntekijät ovat käyttäneet vapaaehtoisia talkoovapaita varsin hyvin. Lomautettavaksi jää noin 350 henkilöä.

Liperin kunta päätti keväällä, että se lomauttaa koko henkilöstönsä viikon ajaksi tavoitellen sillä puolen miljoonan euron säästöjä. Ensisijaisesti työntekijöille tarjottiin viikon talkoovapaan mahdollisuutta. Talkoovapaan etuna on, että työntekijä voi vaikuttaa vapaaviikon ajankohtaan.

– Talkoovapaat purivat aika hyvin, sillä niitä hyödynsi noin 270 henkilöä. Lisäksi osa työntekijöistä on ollut muutoin virkavapaalla, henkilöstösuunnittelija Mari Pitkänen kertoo.

Parhaiten vapaaehtoisiin vapaisiin on tarttunut tekninen puoli ja toimistoväki yleensä. Teknisellä osastolla talkoovapaita on hyödynnetty lähes sata prosenttisesti.

– Sivistystoimessa taas lähes kaikki opettajat joudutaan lomauttamaan. Sosiaali- ja terveystoimessa porukka jakaantuu molempiin.
Opettajien lomautuksista koulut tiedottavat koteihin. Esimerkiksi Liperin koululla lomautukset toteutetaan syys-lokakuun vaihteessa.

Lomautetut sijaisiksi

Alkuvaiheessa ennakoitiin, että kaikkia lomautuksia ei ehkä pystytä järjestämään ilman sijaisia.

– Jos tarvitaan esimerkiksi sairausloman sijaista, niin tarkoitus on ensisijaisesti kutsua lomautettua omaa henkilöstöä takaisin töihin.

Lomautusten järjestelyt ovat työllistäneet erityisesti esimiehiä, minkä pelättiin syövän säästöjä.

Lomautuksista syntyvää lopullista säästöä ei vielä pystytä sanomaan.

– Vuoden lopussa vasta pystytään säästöjen suuruutta arvioimaan, Pitkänen arvioi.

Lomautuksen ulkopuolelle jäivät toimialat, jotka ovat toteuttaneet säästöjä jo muutoin. Näitä ovat muun muassa vuosityösopimuksen alainen perhepäivähoito, jo muutoinkin kesäisin lomautetut varhaiskasvatuksen lähihoitajat ja koulunkäynninohjaajat sekä lomarahansa vapaiksi vaihtaneet lääkärit.

Säästövelvoite on katsottu myös täytetyksi, jos työntekijä on ottanut palkatonta virkavapaata kuuden päivän ajan, eikä tuolle ajalle ole tarvinnut palkata sijaista.

Osa-aikatyöntekijät toteuttavat säästöt työaikaprosenttinsa suhteessa. Määräaikaisista työntekijöitä kaikkia ei voida lomauttaa.

Liperin kunnalla on noin 1 200 työntekijää, sillä myös Outokummussa työskentelevät sote-puolen henkilöt kuuluvat Liperin työntekijöihin ja lomautus koskee siten myös heitä. Outokummun kaupunki lomauttaa myös itse omaa henkilöstöään.

Päivähoidon lomautukset onnistuu

Liperin sivistyslautakunta toteaa Aluehallintovirastolle antamassaan lausunnossa, että kunnassa toteutettavien lomautusten aikana päivähoidon lakisääteiset palvelut pystytään turvaamaan.

Perhepäivähoitajat ovat lomautuksen ulkopuolella. Samoin ne varhaiskasvatuksen lähihoitajat, jotka ovat olleet kesäaikaan töissä sosiaali- ja terveystoimessa päivähoitotarpeen vähentämisen vuoksi.

Lausunnossa todetaan, että lomautukset koskevat vain lastentarhanopettajia, lastenhoitajia ja päivähoitajia sekä toimisto- ja hallintohenkilöstöä. Heistä osa on hyödyntänyt jo kesäaikaan talkoovapaita ja loput lomautukset toteutetaan koulujen syyslomaviikoilla sekä joulunaikaan. Koska kunnassa on käytössä päivähoitomaksun hyvityskäytäntö, useat vanhemmat järjestävät loma-aikaan itse lastenhoidon.

Vastaa