Rantaosayleiskaava näytille elokuussa

Rantaosayleiskaavan yksi tarkoitus on ehkäistä Oriveden maisemakuvan ja luonnon muuttumista. Kuva: Päivi Lievonen

Oriveden rantojen vapaa-ajan asutukselle varattuja tonttipaikkoja suunnitellaan lisättävän lähes puolella.

Rääkkylään Oriveden rannoille kaavaillaan uusia mökkitontteja. Rakennuspaikkojen määrää aiotaan lisätä alueella noin 400 kappaleella. Tällä hetkellä paikkoja on noin 960, joten suunniteltu lisäys olisi peräti 42 prosenttia.

Eniten uusia rakennuspaikkoja on suunniteltu Varpasalon Etelä- ja Koillisosaan, Hyytsaaren ympäristöön sekä Haapaniemeen.
Lisärakentaminen sallitaan myös useilla jo olemassa olevilla tonteilla.

Pirstoutumista vältetään

Kaavoituksesta vastaava Markus Hytönen toteaa, että mikäli rantayleiskaavaa ei laadittaisi, ratkaistaisiin uusien lomarakennuspaikkojen määrä poikkeamislupamenettelyillä. Rakentamisen määrä jäisi näin pienemmäksi, mutta virkistyskäyttöön tarkoitetut vapaat rannat saattaisivat pirstoutua.

Yli kilometrin pituisia yhtenäisiä rantaosuuksia jää kaavan toteutumisen jälkeen 50. Yhteensä niiden pituus on 88 kilometriä.

Maanomistajat päättävät

Kunnanjohtaja Yrjö Erosen mukaan rantakaavoituksen nimenomainen tarkoitus on varmistaa, että rakentaminen ei vaikuta haittaavasti alueen maisemiin tai ympäristöön.

– Pääasiassa uudet tontit tulevat yksityisten omistajien maille. He päättävät mitä tonteilla tekevät. Välttämättä niille ei rakenneta ollenkaan. Missään nimessä tämä ei tarkoita sitä, että Oriveden rantaan ilmestyy heti paikalla 400 uutta mökkiä, Eronen selvittää.

Kaavanlaatija Hytösen mukaan rakennuspaikat on pyritty sijoittamaan niin, että ne eivät merkittävästi heikennä luonto-, maisema-, tai kulttuurihistoriallisia arvoja.

Rantarakentaminen ei myöskään pääsääntöisesti vaikuta maisemaan. Muutokset näkyvät enimmäkseen paikoilla, joissa ei ole puustoa, kasvillisuutta tai vanhempia rakennuksia.

Norppaa ei unohdettu

Varpasalon eteläpuolella kaavoituksessa on otettu huomioon myös saimaannorpan elinsijat. Rakennuspaikkoja on muun muassa siirretty etäämmälle ja osoitettu valtion korvattavaksi.

Kaavaluonnos on nähtävillä Rääkkylän kunnantalolla ja internetsivuilla 15.8. – 20.9. välisenä aikana. Yleisötilaisuus järjestetään 5. syyskuuta kello 16 – 19.

Vastaa