Kirkonkylä osoitteeksi sairastelulle äänin 24-11

Neuvolalääkäri Mirjam Lyhykäinen ottaa potilaita vastaan sekä Liperin kirkonkylällä että Ylämyllyllä – myös uuden terveyskeskuksen rakentamisen jälkeen.

Liperin uusi terveyskeskus sijoittuu kirkonkylälle. Maanantain valtuuston viimeinen pykälä nuijittiin äänestysnumeroihin 24-11. Terveyskeskus sijoittuu sisäilmaongelmien takia poispurettavan rakennuksen paikalle.

Ylämylly-vaihtoehdon taakse jäi enemmistö perussuomalaisten valtuutetuista (7), yksi keskustan valtuutettu, kaksi kokoomuslaista sekä kristillisdemokraattien ainoa valtuutettu.

– Valtuusto haluaa terveyskeskuksen tilasuunnitelmat jo toukokuun kokoukseensa, kiirehti valtuuston puheenjohtaja Eero Reijonen (kesk.) tulevaa aikataulua esitellyttä teknistä johtajaa Tommi Hirvosta.

Terveyskeskuksen rakennuskustannuksiksi arvioidaan noin 10 miljoonaa euroa. Tiloihin sijoittuu entiseen tapaan myös vuodeosasto. Ylämyllylle keskitetään hammashuolto, ja neuvolapalvelut jakautuvat edelleen kaikkiin taajamiin.

Kunnanjohtaja Hannele Mikkanen perusteli keskuksen sijoittamista kirkonkylälle ”karttasulkeisilla”.

– Ensi vuoden alusta on vapaus valita, mistä sote-palvelunsa hakee. Ylämyllyn ja Siilaisten väli on vain 10 kilometriä. Kirkonkylän palvelut ulottuvat paremmin kunnan laajalle haja-asutusalueelle.

Mikkanen uskoi, että palvelujen keskittämisellä nykyisten vanhuspalvelujen lähelle, on oma vaikutuksensa myös lääkärien hakeutumiseen virkoihin.

Vetkuttelu seis

Valtuustossa asian pöydälle jättämistä esittänyt Juhani Kummunmäki (ps.) sai rapsakan palautteen muilta valtuutetuilta eikä kannatusta päätöksenteon siirtämiselle löytynyt edes omasta ryhmästä.

Kirkonkylää sijoituspaikaksi esittänyt Tero Kuittinen (sd.) piti asian jättämistä pöydälle vetkutteluna, jota on harrastettu vähintään vuosikymmen. Piirustuksia on laadittu ainakin kolmet kappaleet.

Juha Kosonen (kok.) ennakoi, että vetkuttelu veisi koko kunnan Joensuun siipien suojiin. Myös keskustan Riitta Lappalainen suhtautui pöydällepanoon kielteisesti.

Pertti Nylund (ps.) piti Ylämyllyä ainoana oikeana sijoituspaikkana. Hän ennakoi, että 10-15 vuoden kuluttua vanhusväestö asuukin jo Ylämyllyllä.

– Kirkonkylän vetovoimaa on nostettava muilla konsteilla, hän sanoi.

Tapio Mustonen (sd.) vaati ratkaisua erityisesti henkilökunnan terveyden säilyttämiseksi.

– Osa työntekijöistä oirehtii jo.

Jari Keronen (ps.) uskoi kirkonkylä-vaihtoehdon palvelevan myös naapurikuntia, esimerkiksi Oravisalossa ja Satvikummussa asuvia.
Perussuomalaisten Päivi Pietarinen tiedusteli, riittävätkö Ylämyllyn nykyiset tilat sinne tuleviin laajennuksiin. Tekninen johtaja myönsi, etteivät kaikki kaavaillut toiminnot nykyisiin tiloihin mahdu.

Ratkaisun tekijät

Kirkonkylä-vaihtoehdon puolesta äänestivät kaikki Sdp:n valtuutetut sekä Helinä Hoppaa lukuun ottamatta kaikki keskustan valtuutetut. Lisäksi syntyneen ratkaisun takana olivat perussuomalaisten Jari Keronen ja Mikko Hartikainen, kokoomuksen Juha Kosonen ja Antti Multala sekä Liperin puolesta ryhmän ainoa valtuutettu Kauko Huohvanainen.

Valtuustosta olivat poissa Tuula Laeslehto, Jorma Pitkänen, Jouko Ratilainen ja Jorma Simonen. Keskustan varavaltuutetut Harri Asikainen ja Mikko Lihavainen äänestivät kirkonkylää ryhmän mukana, samoin Sdp:n Heli Lavikainen.

Ylämyllyn kannalla oli Helinä Hopan lisäksi perussuomalaisista Marja-Leena Gröhn, Juha-Pekka Huikuri, Juhani Kummunmäki, Piritta Kärki, Pertti Nylund, Päivi Pietarinen ja Tiina Tikka. Kristillisdemokraattien Maija Silvennoinen sekä kokoomuksen Nina Räty ja Tuomas Koskinen kannattivat myös Ylämyllyä sijoituspaikaksi.

Vastaa