Talouskurimusta tulossa

Liperin talousarviossa leikitellään euroilla, sillä kunnanvaltuusto saa pian käsiteltäväkseen neljä miljoonaa alijäämäisen lumetalousarvion.

Epävarmuus ja talouden tiukkuus ovat leimaavia ensi vuoden talousarviota laadittaessa. Liperin talousarvion onkin jo laadintavaiheessa ajateltu olevan keskeneräinen, sillä se avataan heti alkuvuodesta uuden valtuuston aloitettua työnsä.

– Talousarvio joudutaan avaamaan alkuvuodesta, koska talouden tasapainottaminen on aloitettava heti. Virkakoneisto etsii nyt tapoja, joilla lisätään tuottavuutta ja hillitään menokehitystä, kunnanhallituksen puheenjohtaja Sanna Parkkinen toteaa.

Nyt tehty talousarvio päättyy lähes yhtä kurjiin lukuihin kuin mihin tämän vuodenkin tilinpäätös ennakoidaan päättyvän. Tilikauden alijäämää olisi kertymässä reippaasti yli neljä miljoonaa molempina vuosina. Kattamatonta alijäämää olisi näin vuoden 2013 lopussa jo yhdeksän miljoonaa euroa.

Toimintakulut kasvaisivat tästä vuodesta ensi vuoteen viidellä miljoonalla aina 130 miljoonaan. Samanaikaisesti verotulot kasvavat veroprosentin noston myötä 1,5 miljoonalla.

Valtionosuusleikkuri on kuitenkin kutistanut Liperin tuloja tälle vuodelle. Ensi vuodelle ennakoidaan hienoista nousua, vaikka ministeri Henna Virkkunen onkin tiedottanut valtionosuuksien laskusta tulevaisuudessa.

– Viimeksi valtio on kohdellut maakuntia samalla lailla tsaari Nikolai II:n aikaan, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Jorma Pitkänen tuumaa.

Tavoitteena uudella valtuustolla on etsiä vähintään kahden miljoonan säästöt. Toimenpiteeksi talousarviossa on mainittu muun muassa palvelurakenteen tarkastelu, mikä koskee eniten kouluverkkoa sekä terveyspalveluita eli muun muassa pääterveysaseman uudistamista.

– Mieluummin minä ainakin säästäisin seinistä kuin sisällöstä, Parkkinen toteaa.

Hallituksen varapuheenjohtaja uskoo, että itsenäisyys voidaan säilyttää siedettävällä palvelutasolla.

Talousarvioon on kirjattu tavoitteeksi ”kolmen taajaman malli”, jolla palveluita turvataan. Sen mukaan vaihtoehtona on muun muassa, että kunnan ainoa yläkoulu olisi Liperissä ja alakoulut vain kolmessa taajamassa.

Isoja investointeja

Investoinnit ovat vuoden 2013 talousarviossa yhteensä vajaat neljä miljoonaa. Ne kasvattavat kunnan lainamäärää vuodessa 30,9 miljoonasta 36,9 miljoonaan.

Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeisiin laitettaisiin edelleen puoli miljoonaa vuodessa. Sama puoli miljoonaa on varattu Lautasuon päiväkodin rakentamisen loppuunsaattamiseen. Pienemmistä hankkeista listalla ovat muun muassa laajakaistahankkeiden tukeminen 150 000 eurolla, Viinijärven pallokentän tekonurmen uusiminen 150 000 eurolla sekä Neliapilan ja Konttilanhovin kulunvalvonnan hankkiminen 100 000 eurolla. Terveyskeskuksen suunnitteluun varataan 200 000 euroa ja Ylämyllyn lääkäritilojen suunnitteluun 120 000 euroa. Varsinainen rakentaminen ennakoidaan ajoittuvat vuosille 2014 ja 2015, jolloin investoinnit pomppaavat yhteissummaltaan yli seitsemään miljoonaan molempina vuosina.

Talousarvion hyväksyy lopullisesti vasta joulukuun valtuusto.

Vastaa