Ei syytettä muistion jakelusta

Valtakunnansyyttäjänvirasto ei nosta syytettä virkasalaisuuden rikkomisesta Liperin kunnan entistä sivistysosaston osastosihteeriä Eila Hyväristä vastaan. Tapauksessa on kyse marraskuussa 2011 Hyvärisen sähköpostilla levittämästä kunnanjohtaja Hannele Mikkasen laatimasta muistiosta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske pitää muistiota asiakirjaksi luokiteltuna. Sen sisältö oli jo esitetty aiemmin sivistyslautakunnalle sekä muun muassa Hyväriselle.

Kyseessä ei ole Kalskeen mukaan rikos, vaikkakin valmisteluasiakirjojen julkisuus on tulkinnanvaraista.

Kalske toteaa, että kyseinen asiakirja ei sisällä laissa salaiseksi säädettyjä tietoja, mutta kunnalla ei ollut velvollisuutta julkaista asiakirjaa ennen kuin kyseessä oleva varsinainen asia, Hyvärisen irtisanominen, oli ratkaistu.

Asianosaisena Hyvärinen on saanut kyseisen asiakirjan haltuunsa jo ennen varsinaisen asian ratkaisua. Koska asiakirja sisältää pääasiassa Hyvärisen kannalta arkaluonteisia tietoja, ei Kalskeen mukaan näiden tietojen julkaisemiseen Hyvärisen luvalla ole ollut estettä.

Sai julkaista netissä

Samassa yhteydessä valtakunnansyyttäjänvirasto otti kantaa myös samaisen asiakirjan sisällön levittämisestä edelleen LiperinUutiset.fi -sivustolla. Kalske toteaa, ettei sivustoa ylläpitävä varavaltuutettu Urpo Airaksinen syyllistynyt salassapitorikokseen julkaistessaan Hyvärisen levittämän muistion kotisivuillaan, koska Hyvärisen itsensä ei katsota syyllistyneen virkasalaisuuden rikkomiseen.

Samainen muistio oli myös poliisin Airaksista koskevan esitutkintapöytäkirjan liitteenä, leimattuna salaiseksi. Valtakunnansyyttäjänviraston mukaan tällä ei ole merkitystä, koska on kyse samasta asiakirjasta, jonka Hyvärinen on jo aiemmin tehnyt julkiseksi.

Valtakunnansyyttäjän mukaan asianomistaja voi edelleen itse nostaa syytteen rikoksesta.

– Kunnioitan valtakunnansyyttäjänviraston päätöstä, mutta en hyväksy jatkossakaan organisaatiossamme työsuojelullisen materiaalin jakelua muille kuin asianosaisille, kunnanjohtaja Hannele Mikkanen kommentoi kunnan tiedotteessa.

Vastaa