Maakuntakaavan luonnos esittelyssä

Maakuntakaavan 3. vaiheen luonnosta on esitelty Rääkkylässä ja Liperissä.

Luonnoksesta voi kuka tahansa antaa palautetta ja kertoa vinkkejä huomiseen perjantaihin 28. syyskuuta mennessä.

Kaavan tarkoituksena on olla ylikunnallinen suunnitelma maankäytöstä. Sen mittakaava on suuri, joten pienet tai vain paikallisesti merkittävät asiat eivät siihen kuulu. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta, mistä esimerkkinä Leinosenlammen kaavoitusasiat – kunta ei saanut toivomaansa kaavaa läpi Ylämyllyn Leinosen ympäristössä, koska suunnitelmat eivät sopineet nykyiseen maakuntakaavaan.

Matkailua ja virkistystä

Kuntatilaisuuksissa käytiin nyt läpi erityisesti kolmannen vaiheen uusia asioita. Niitä ovat kalliokiviaineksen ottoalueet, arvokkaat kallioalueet, teollisuusmineraalien ja malmien esiintymisalueet, perinnemaisemat ja rakennetut kulttuuriympäristöt, sotahistorialliset kohteet, tuulivoima, virkistyksen ja matkailun kehittämisen alueet, pyöräilyreitit sekä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen harjoitus- ja ampuma-alueiden suoja-alueet. Lisäksi 3. vaiheessa tarkastetaan muutamia muita maankäyttömuotoja edellisistä vaiheista.

Matkailua on yritetty ajatella reitistöjen kautta yhä enemmän kaavassa. Tänä päivänä matkailijan kulkema reitti olisi toivottavaa olla kartalla ympyrän muotoinen. Plussaa olisi, jos reitillä voisi yhdistää useita eri kulkutapoja melonnasta patikointiin.

Molempia kuntia uutena asiana koskettaa pyöräilyreitistö, jonka yksi lenkki kiertää Pyhäselän ympäri. Liperissä reittejä risteilee muutoinkin.
– Pyöräilyreitit on mietitty niin, että matkan varrella olisi jonkun verran palveluita. Toisaalta lyhin reitti ei aina ole paras, vaan reitit on mietitty niin, että matkan varrella on kaavaan merkittyjä kansallismaisemia, Anne-Mari Tiainen maakuntaliitosta kertoi.

Ulkoilureitistöjä Liperissä ja Rääkkylässä ei ole, vaan kaavassa olevat pitkät vaellusreitit painottuvat itärajalle. Tiaisen mukaan tarkoituksena on taata vähillä reiteillä hyvä taso. Liperissä ihmetystä kuitenkin herätti Lykynlammelta Pärnälle ja edelleen Luoviin saakka yltävän patikointireitin katkeaminen maakuntakaavaluonnoksessa juuri Liperin ja Kontiolahden rajalle.

Vesistössä reittejä on lisätty. Joensuusta Arvinsalmen kautta Liperiin ja edelleen etelään Rääkkylän saaria kohti aina Kiteelle saakka on uusi melontareitti. Erityisesti Oravisalon ja Varpasalon välillä on melojille hienoja paikkoja harjoitella harrastusta.

Kaavalta poistuu naapurikuntien halki kulkeva moottorikelkkareitti, jota paikallisesti voidaan kuitenkin pitää yllä. Vesistöissä kulkevat reitit on poistettu kaavalta niiden haasteiden vuoksi – jäät eivät riitä ja mökkiläisille niistä on meluhaittoja. Lisäksi norpan pesimäalueita pyritään rauhoittamaan osaltaan reittien vähentämisellä.

Ylämyllyltä Liperin kirkonkylällä ja edelleen Heinäveden suuntaan oleva reitti säilyy maakunnallisella kartalla.

Kulttuuria ja luontoa

Merkittävistä kulttuuriympäristöistä rakennuksineen käytiin keskustelua molemmissa kunnissa. Kaavan laatijat totesivat, ettei heillä ihan kaikesta tietoa ole, joten yleisön vinkit ovat aina tervetulleita. Esimerkiksi Junkers-pommikone ei näkynyt kartalla sotahistoriallisena kohteena.

Sen sijaan kaavassa näkyy rakennettuna kulttuuriympäristönä Liperissä Pyhäselän uittoalueet, Kaprakan kuntoutuslaitos, Lamminniemen ja Simananniemen hovit sekä Viinijärven rautatieasema. Rääkkylässä merkittyjä alueita ovat Rääkkylän kirkko, Voiniemen hovi ja Paksuniemen satama-alue.

Pinta-alaltaan pienemmät rakennetut kulttuuriympäristöt ovat nimeltään kohteita ja niitä molemmissa kunnissa on pitkät listat, jotka sisältävät muun muassa kirkkoja, pappiloita ja kouluja.

– Yksi yleisön vinkkinä tullut uusi merkintä Liperissä on Cederbergin huvila, maakuntaliiton Kari Riikonen kertoi esimerkin yleisövihjeiden tärkeydestä.

Arvokkaiden maisema-alueiden listalla Liperistä on Kaatamo-Ristin, Roukalahden sekä kirkonkylän kylämaisemat.

Kaavassa sen sijaan on arvotettu, että Rääkkylään ulottuva Onkamo-Vuoniemi välinen tieosuus on syytä merkitä hyvin säilyneenä vanhaa kulttuuria ilmentävänä tienä.

Kiinteitä muinaisjäännöksiä sekä luonnonsuojelukohteita molemmissa kunnissa on rutkasti.

Kommentit

  1. Avatar Kirjoittanut Reijo Hirvonen

Vastaa