Tonttikoot ja rantasaunat puhuttivat Viinijärvellä

Viinijärven Kirkkorannan venevajat on muutoksen myötä merkitty kaavaan.

Viinijärven asemakaavaehdotusta esiteltiin viime keskiviikkona kouralliselle kiinnostunutta kuulijakuntaa. Tekeillä olevilla muutoksilla kaava halutaan päivittää nykytarpeita vastaavaksi ja tarkentaa suojelumääräyksiä. Uutta on Kuopion tien varteen kaavoitettava asuinalue.

Uusien rakennuspaikkojen osalta jännitystä pitävät yllä Museoviraston selvitykset. Kuun vaihteessa aloitettavissa kaivauksissa tutkitaan, ulottuuko jo tiedossa oleva Taipaleenjoen varren kivikautinen asuinpaikka kaavailluiden tonttien alueelle.

– Esihistoriallisten asuinpaikkojen olemassaolo kertoo tietysti siitä, että täällä on ollut hyvä olla elää, sanaili yhdyskuntasuunnittelija Reino Kuivalainen.

Kuulijoiden joukosta esitettiin toive, että uudet rakennuspaikat olisivat reilun kokoisia, valitseehan moni asuinpaikkansa tonttien väljän mitoituksen perusteella. Kuivalainen valisti, että uuden asuinalueen tonttikoko tulee olemaan keskimäärin 2000 neliömetriä.

– On muistettava, että ihmiset haluavat erikokoisia tontteja.

Tonttilisäyksen vastapainoksi osa hyödyntämättä jääneistä rakennuspaikoista poistetaan asemakaavasta. Taipaleenjoen Outokummun puoleinen ranta jätetään kaavasta kokonaan pois. Alun perin se on kaavoitettu maa- ja metsätalousmaaksi, mutta sittemmin sinne on noussut jonkin verran asutusta.

– Jos se olisi mukana kaavassa, kunnan velvollisuutena olisi rakentaa alueelle kunnallistekniikka ja tiestö, Kuivalainen selvitti.

Ranta-alueelle tarkennuksia

Viinijärven aseman alue on valtakunnallisesti arvokas kokonaisuus, joten sen suojelumerkintöjä on tarkennettu. Kirkkojen tonttien rakennusoikeuksia on puolestaan pienennetty alueiden omaleimaisuuden turvaamiseksi.

Kirkkorannan alueen ja Taipaleenjoen rantamien suojelua on niin ikään pyritty päivittämään niin luonnon kuin kulttuuriympäristönkin osalta.

– Esimerkiksi Kirkkosärkän päässä on historiallisesti arvokasta rakennuskantaa. Myös rannan venevajat on nyt merkitty kaavaan, yhdyskuntasuunnittelija kertoi.

Taipaleenjoen ja Viinijärven ranta-alueiden osalta kiperin kysymys on, sallitaanko saunan rakentaminen asuinkäytössä oleville tonteille. Yksi sauna on jo rakennettu, ja lisää mielittäisiin. Kunta puoltaisi lupia, mutta ELY-keskus on eri linjoilla. Niinpä tässäkin kysymyksessä jäädään odottavalle kannalle.

– Rantasaunan enimmäiskokona olisi 25 neliötä ja sen tulisi olla vähintään 15 metrin etäisyydellä keskivedestä, kuvaili rakennustarkastaja Kari Tanskanen.

Kysymys saunojen jätevesien käsittelystä herätti keskustelua. Mikäli niitä ei saataisi johdettua kunnan viemäriverkostoon, lähtökohtana olisi oman jätevedenpumppaamon rakentaminen. Jos sauna olisi kantoveden varassa, asiassa pyrittäisiin kunnan edustajien mukaan joustamaan.

Lähelle Kuopiontien tulevaa asuinaluetta on suunnitteilla uusi venevalkama.

– On mietitty, rajattaisiinko sen käyttöoikeus vain nyt kaavoitettavien uusien tonttien asukkaille.

Meneillään olevien selvitysten tuloksista riippuu, miten sujuvasti kaavaehdotus etenee päätöksentekoon. Lainvoiman se saa aikaisintaan loppuvuodesta.

Vastaa