Lasten oma kellokortti

Lastenhoitajan taskusta löytyvä puhelin toimittaa kellokorttikoneen virkaa leimattaessa pikkuväkeä päivähoitoon ja sieltä pois. Kuva: Jutta Kurki

Puolivälin päiväkodissa Ylämyllyllä on otettu käyttöön elektronisesti toimivat leimauslaitteet. Huhtikuun alusta lähtien Sinikellot–ryhmässä olevien lasten vanhemmat ovat leimanneet jälkikasvunsa päivähoitoon ja sieltä pois pyöreää avaimenperää muistuttavan tagin ja päiväkodin matkapuhelimen avulla. Laitteiden toimintaperiaate on varsin yksinkertainen.

– Tuodessaan lapsiaan päivähoitoon vanhemmat koskettavat tagilla matkapuhelinta, jolloin lasten saapumisaika kirjautuu muistiin. Lapsiaan hakiessaan vanhemmat toimivat vastaavalla tavalla, varhaiskasvatuksen johtaja Sirkka Korhonen valottaa.

Tuntiperusteisen laskutuksen tähden

Leimauslaitteet otetaan asteittain käyttöön kaikissa liperiläisissä päiväkodeissa. Mitä Puolivälin päiväkotiin tulee, leimauslaitteiden käyttö laajenee yhdestä ryhmästä koko päiväkotia koskevaksi lähi viikkojen aikana. Pitäjän muissa päiväkodeissa ruutuvihkot vaihtuvat elektroniikkaan viimeistään elokuussa.

– Tähän asti päiväkodeissa lasten hoitoajat on kirjattu muistiin manuaalisesti. Leimauslaitteiden käyttöönotto vapauttaa työntekijöiden aikaa varsinaiseen hoitotyöhön, Korhonen huomauttaa.

Uudistuksen vaikutusta päivähoidossa olevien lasten turvallisuuteenkaan ei kannata unohtaa.

– Leimauslaitteiden käyttöönoton myötä hoitajilla on käytettävissään reaaliaikainen tieto siitä, ketkä ryhmään kuuluvista lapsista ovat paikalla. Tieto on ensiarvoisen tärkeä onnettomuustilanteissa, kuten tulipalon sattuessa, Korhonen sanoo.

Tällä hetkellä liperiläispäiväkodeissa lasten läsnäolosta pidetään kirjaa manuaalisesti, kynien ja ruutuvihkojen avulla. Inhimillisistä syistä sekaannuksia saattaa toisinaan tapahtua, varsinkin jos samanaikaisesti useita lapsia tuodaan hoitoon tai haetaan sieltä.

Varsinainen syy elektronisten leimauslaitteiden käyttöönottoon löytyy kuitenkin laskutuksesta.

– Elokuun alussa vuorohoidossa ja perhepäivähoidossa siirrytään tuntiperusteiseen laskutukseen. Tällöin lasten hoitoajoista tulee olla täsmälliset tiedot, Korhonen sanoo.

Liperin kunnan perhepäivähoitopaikoissa elektroniset leimauslaitteet otettiin käyttöön viime elokuussa. Perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmille tageja ei kuitenkaan ole jaettu, vaan leimaamisesta huolehtivat hoitajat.

Trendinä elektronisuus

Elektronisiin leimauslaitteisiin siirtyminen ei Korhosen mukaan aiheuta kunnalle mittavia kustannuksia.

– Tageilla on hintaa vain muutaman euron verran, ja matkapuhelimet hoitopaikoissa pitää olla joka tapauksessa, Korhonen sanoo.

Tagien lukemisessa tarvittavan ohjelman Liperin kunnalle toimittaa Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus.

– Ohjelman aiheuttavat kustannukset jakautuvat useamman kunnan kesken, sillä elektronisia leimauslaitteita ollaan ottamassa päivähoidon käyttöön monissa muissakin pohjoiskarjalaisissa kunnissa, Korhonen tietää.

Vastaa