Lapsille ja vanhemmille

Puolivuotias Melek oli kasvanut kaksi senttiä sitten viime neuvolakäynnin. Melekin äidin, Maria Atakin mukaan neuvolassa on kiva kuulla, miten lapsi on kasvanut ja kehittynyt.

Neuvolatädin pakeilla muutaman vuoden ikäinen lapsi pääsee esittelemään monenmoisia taitoja: kävelemään varpaillaan viivaa pitkin, piirtämään omakuvan, pujottamaan langan pikkuisen helmen sisään. Ikävuosittain tehtävät lasten neuvolatarkastukset kun etenevät ennalta laaditun käsikirjoituksen mukaan – kunnasta riippumatta.

Tai ainakin niiden pitäisi. Viime viikon lopulla järjestetyillä valtakunnallisilla neuvolapäivillä nimittäin todettiin käytänteiden kaipaavan vielä yhtenäistämistä.

– Yhtenäiset käytännöt äitiys- ja lastenneuvoloissa ovat tärkeitä lasten ja perheiden oikeuksien turvaamisen vuoksi, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen- Viitanen korosti.

Neuvolatarkastusten yhtenäisyyden ja samanlaatuisuuden takaamiseksi THL laatiikin kunnille ohjeistuksen äitiysneuvoloissa tehtävän käytännön työn tueksi. Asiantuntijaryhmä tekee ehdotukset raskausajan ja synnytyksen jälkeisen ajan määräaikaisten terveystarkastusten sisällöistä ja määrästä sekä tarvittavista henkilöstövoimavaroista, osaamisesta ja työnjaosta. Suositukset käsittelevät myös näyttöön perustuvia toimintatapoja ja työmenetelmiä. Ohjeistus valmistuu vuoden 2012 aikana.

Useammin ja pidempään

Käytännössä suuria muutoksia neuvolatarkastuksiin ei kuitenkaan ole Liperissä odotettavissa. Osastonhoitaja Päivi Tolvanen huomauttaa, etteivät valtakunnalliset linjaukset suinkaan ole mikään uusi asia.

– Tämän vuoden alussa astui täysimääräisenä voimaan neuvola- ja kouluterveydenhuoltoa koskeva asetus, jossa määriteltiin tietyt, tarkastuksia koskevat käytänteet. Liperissä näitä suosituksia on kuitenkin noudatettu jo pidempään – niitä käytettiin pohjana silloin, kun Liperin ja Outokummun yhteistoiminta-alueen neuvolaperiaatteita laadittiin.

Tolvasen mainitseman asetuksen mukaan kuntien on järjestettävä yksi laaja terveystarkastus lasta odottavalle perheelle ja yhteensä kolme laajaa terveystarkastusta neuvolaikäisen lapsen perheelle. Myös kouluterveydenhuollossa on tehtävä kolme laajaa terveystarkastusta.

Laajojen terveystarkastusten tarkoituksena on keskustella perheen kanssa lapsen ja vanhempien terveydestä ja hyvinvoinnista sekä sopia mahdollisesti tarvittavista perheen omista ja palvelujärjestelmän toimenpiteistä.

– Tarkastusmäärät ovat kasvaneet ja yksittäisten tarkastusten kestot pidentyneet – erityisesti kouluterveydenhuollossa. Tämän myötä henkilöstöresurssien tarvekin on kasvanut, Tolvanen sanoo.

Ei vain naisten ja lasten juttu

Neuvolan tarjoamilla palveluilla on Liperissä varsin vankka suosio: palvelut tavoittavat kohderyhmänsä liki sataprosenttisesti.

– Vain harva jättää käymättä neuvolassa, Tolvanen summaa ja jatkaa.

– Enää neuvolassa eivät käy vain äidit lapsineen, vaan myös isät ovat aiempaa useammin mukana neuvolakäynneillä. Mikä tietysti on omiaan tukemaan ajatusta siitä, neuvolassa keskityttäisiin yhä enemmän koko perheen hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Vaikka neuvolatädin pakeille pääsyä ei Liperissä joudu viikkokausia odottamaan, lisäresursseille olisi Tolvasen mukaan tilausta.

– Pyrimme pitämään koko ajan silmät ja korvat auki sen suhteen, minkä verran neuvolapalveluilla on tarjontaan nähden kysyntää. Vaihteluahan kunnan sisällä tässä suhteessa on, sillä liperiläisistä lapsiperheistä varsin iso osa asuu Ylämyllyn alueella.

– Oman mausteensa soppaan tuovat tietysti myös tilakysymykset.

Vuodenvaihteessa Liperissä

Yksi neuvola-asiakkaita puhuttava asia on näinä päivinä lasten uudistuvat kasvukäyrät. Koska suomalaislasten kasvutahdissa on tapahtunut selkeitä muutoksia, on kansallinen asiantuntijaryhmä uudistanut myös kasvukäyrät.

Uudessa kasvun vertailuaineistossa lapset ovat aiempaa pidempiä käytännössä läpi kasvukauden. Pituuserot ovat suurimmillaan murrosiän nopean kasvun aikana, esimerkiksi 11-vuotiaat tytöt ovat 2,8 cm ja 13-vuotiaat pojat 5,6 cm aiempia keskiarvoja pidempiä. Lisäksi murrosiän kasvupyrähdys ajoittuu varhaisemmaksi ja pituuskohtainen paino on matalissa pituuksissa aiempaa pienempi.

THL suosittaa uudistuneiden kasvukäyrien käyttöönottoa neuvoloissa ja yleensä terveydenhuollossa.

Liperin kunnassa tavoitteena on, että uudet kasvukäyrät otetaan käyttöön ensi vuoden alussa.

Vastaa